Skip to main content

Takk for bidraget

Gi ditt bidrag her

Foto: Arnfinn Jonsen

Takk til nærmere 100 private givere som har bidratt med små og store beløp.

Grunnkapitalen til statuen er gitt av:

 • Kirkerådet
 • Agder og Telemark bispedømme
 • Bjørgvin bispedømme
 • Nord-Hålogaland bispedømme
 • Tunsberg bispedømme
 • Hamar bispedømme
 • Oslo bispedømme
 • Sør-Hålogaland bispedømme
 • Møre bispedømme
 • Borg bispedømme
 • Nidaros bispedømme
 • Stavanger bispedømme
 • Bispemøtet
 • Opplysningsvesenets fond

Takk til Christen Sveaas og Kistefos as for et betydelig bidrag som sikrer prosjektet.

Takk til Kultur- og likestillingsdepartementet og Innlandet fylkeskommune for generøse bidrag.

Hamar kommune vil utføre grunnarbeidet der statuen skal plasseres.

Ditt Digitale Regnskapskontor ved Thomas Halvorsen utførere vederlagsfritt stiftelsens regnskap.

Kunstner og formgiver Trygve Skogrand har uten vederlag skapt stiftelsens logo.

Fotograf John Andresen har uten vederlag fotografert og filmet modellen av statuen.