Skip to main content

Om stiftelsen

Biskop Roses stiftelse ble etablert i 2021 etter initiativ fra Arve Juritzen. Han er stiftelsens daglige leder og sitter i styret sammen med Yvonne Andersen, som er sykehjems prest på Cathinka Guldbergsenteret i Oslo, og Roses hustru Susanne Sønderbo som er psykolog og prest. Norsk kvinnelig teologforening har fast plass i styret og velger selv sin representant, som nå er Yvonne Andersen.

Stiftelsen skal i tillegg videreføre Biskop Köhns arbeid med å bidra til at Den norske kirke fortsetter å utvikle seg som en åpen og inkluderende folkekirke med plass til alle. Målet er å kunne finansiere en årlig utdeling av Biskop Roses hederspris til en person eller en gruppe/forening som har bidratt utover det normale til å utvikle Den norske kirke til en mer inkluderende folkekirke i tråd med biskop Rosemarie Köhn sin ånd og stiftelsens formålsparagraf.

Økonomiske bidrag som kan være med og realisere dette formålet mottas med stor takk.

Gi ditt bidrag her

Fra venstre Yvonne Andersen, Arve Juritzen og Susanne Sønderbo.