Skip to main content

Fakta om Rosemarie Köhn

Foto: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix

Hamar domkirke 20. mai 1993. Biskop Andreas Aarflot vigsler Rosemarie Köhn til Nordens første kvinnelige biskop. I bakgrunnen ser vi bl.a. kong Harald og dronning Sonja.

Rosemarie Köhn var biskop i Hamar bispedømme fra 1993 til 2006. Hun var Norges og Nordens første kvinnelig biskop.

 • Født 20. oktober 1939 i Rathenow ved Berlin
 • Tysk far og norsk mor
 • Gjennomlevet krigen i Tyskland og kom til i Norge som flyktning i 1945 sammen med moren, Eva
 • Vokste opp på Bråtesletta i Gjerdrum og hadde bosted der til hun flyttet til Hamar som biskop
 • Artium ved Oslo Katedralskole i 1959
 • Teologisk embetseksamen ved Det teologiske fakultet i Oslo 1966
 • Ordinert av biskop Per Lønning i Gjerdrum kyrkje 20.08.1969 til tjeneste som vikarprest i Borg
 • Tjeneste i forskjellige vikariater. Blant annet sommeren 1981 som sokneprest og prost i Hammerfest, og flere vikariater som sykehusprest ved Akershus sentralsykehus
 • Utnevnt til biskop i Hamar bispedømme 4. februar 1993, i statsråd 5. februar 1993, som den første kvinnelig biskop i Norge og Norden
 • Vigslet i Hamar domkirke Kristi himmelfartsdag, 20. mai 1993 av daværende preses Andreas Aareflot, med kongeparet til stede
 • Tiltrådte embetet som biskop 1. august 1993
 • Ble gitt avskjed i nåde som biskop fra 1. november 2006 (fra Det Kongelig kultur- og kirkedepartement)
 • Utnevnt til æresborger av hjembyen Rathenow i 2021

YRKESERFARING:

 • Lærervikar ved Gjerdrum barneskole 1959–60
 • Hjelpelærer i hebraisk ved Universitetet i Oslo (UiO) 1967–77, 1985–86
 • Vitenskapelig assistent i gammeltestamentlig teologi ved Det teologiske fakultet, UiO 1968–70
 • Universitetsstipendiat i gammeltestamentlig teologi 1970 – 1975
 • Universitetslektor i bibelfag 1976 ved Institutt for religionshistorie og kristendomskunnskap, avd. B: kristendomskunnskap, Det historisk-filosofiske fakultet, UiO, først som vikar og fra 1978 som fast ansatt (innebar undervisning både i Det gamle og Det nye testamente)
 • Gjennom flere semestre timelærer ved integrert praktikum, UiO, vekselvis i sjelesorg, homiletikk og pastorallære
 • Timelærer i prinsipiell etikk ved Institutt for sykepleievitenskap, UiO i 5 år fra 1985
 • Avdelingsbestyrer ved avd. B, Institutt for religionshistorie og kristendomskunnskap i 8 år
 • Leder av forskningsprosjektet «Presterollen» 1986–89
 • Rektor ved Det praktisk-teologiske seminar, Universitetet i Oslo 1989–1993

VERV:

 • Leder av Norsk kvinnelig teologforening 1984–1989
 • Medlem av Mellomkirkelig råd for Den norske kirke i en 4-årsperiode
 • Medlem i flere utvalg og nemnder under Den norske kirkes presteforening, særlig i utvalg som har arbeidet med presters etterutdanning
 • Leder av forskningsprosjektet «Presterollen» 1986–1989

DELTAGELSE I FRIVILLIG KIRKELIG ARBEID:

 • 1958–69 i Gjerdrum menighet: søndagsskolelærer i en tiårsperiode, speiderleder, leder av Santalmisjonens barneforening, varamedlem av Menighetsrådet i en periode, bibelgruppeleder
 • 1969–93 i landskirkelig sammenheng: medlem i Mellomkirkelig råd i en periode, medlem Presteforeningens studienemnd i tre perioder, medlem i Kirkens personalråd under Kirkerådet i tre perioder. Leder av arbeidsgruppen «Embete og råd» under Kirkerådet, leder av Norsk Kvinnelig Teologforening 1984–1989, varamedlem Bibelselskapets styre i en periode og medlem i Finansutvalget i samme periode. Styremedlem i Institutt for sykepleievitenskap, UiO, medlem i utvalget for pastoral-homiletisk-utdanning fra starten av og frem til 1993
 • Engasjement i humanitært arbeid
 • Styremedlem i Kronprinsparets humanitære fond i perioden 2001–2005
 • Styremedlem i Plan Norge
 • Samarbeid med EDU-sport – et samarbeid som blant annet har ført til oppbygging av tre skoler i Zambia

FAGLIG PRODUKSJON:

 • «Hebraisk grammatikk», Universitetsforlaget 1971, ny og omarbeidet utgave 1988
 • Øvingshefte i hebraisk, stensiltrykk 1972
 • Tekstkritikk, stensiltrykk 1972, dansk utgave 1974
 • Av artikler kan nevnes: «Oppfyllelse og løfte hos Matteus», Dynamis nr. 3–4, 1980, «Jesus – de fattiges eller de frommes håp?», nr. 1, 1984, «Dødens brodd. Om sorg og sorgarbeid», Teologi for menigheten nr. 9 1984

REDAKTØR OG MEDFORFATTER AV:

 • «Samtaler med pasienten», Norsk Hjelpepleierforbund 1974/79
 • Presteforeningens studieopplegg 1979: «Fra Skrivebord til prekestol»
 • «Ansettelse og arbeidsvilkår for kvinner i prestetjeneste», En kvantativ intervjuundersøkelse, NKTF 1985
 • «Regnbruebroen». En samling prekener, andakter og essays av kvinnelige prester, Tapir 1989
 • «Gjerdrum kirke – 300 år», jubileumsskrift 1986
 • «Presterollen – en kvantitativ intervjuundersøkelse om det å være prest i Den norske kirke», Tapir 1989

BIDRAGSYTER TIL:

 • «Ord i sorg og Ord i glede», Gyldendal 1980
 • To samlinger med taler ved kausualia med Karl Hafstad som redaktør
 • «Hverdag Søndag Hverdag. Et møte med kirkeårets tekster», Verbum 1988, red. Johs. Lodberg og Stein Mydske
 • «Farvel til Statskirken? – En debattbok om kirke og stat». Didrik Söderlind. Humanist forlag 2005
 • « Plan for en bedre verden». Forfatter: Jan-Sverre Syvertsen. Sirene forlag 2004
 • «Fint brød». Forfatter Else Rønnevig. Det Norske Samlaget 2005

BØKER:

 • «Håpstreet» (Pax forlag, 2002)
 • «Gode gud?» (Rosemarie Köhn og Susanne Sønderbo, Pax forlag, 2003)
 • «Mellom en prest og en klovn» (Rosemarie Köhn og Susanne Sønderbo, Juritzen forlag, 2008)
 • «Drømmer – Gode ord til livet» (Susanne Sønderbo og Rosemarie Köhn, Juritzen forlag, 2009)

ANDRE TING:

 • 1996 – Barneprogram på TV – Teodors påske
 • 1996 – Ga ut CD «Historien om de 10 bud» sammen med Svein Tindberg
 • 1997 – Pilegrimsvandring til Trondheim
 • 1997 – Santiagovandring – Programbladets pilegrimsreise i påsken 1997
 • 2000 – «I Jesu fotspor», TV 2. Arve Juritzen har med biskopen som veiviser på reise til Israel for å vandre i Jesu fotspor
 • 2001 – Vigsling av kapellet på Skeikampen 9. desember. Dronning Margrethe og Dronning Sonja var til stede
 • 2001 – Satte sammen egen utstilling etter eget valg på Henie Onstad Kuntsenter – med inspirasjon fra julebudskapet

PRISER OG UTMERKELSER:

 • 1994 – Tildelt Ludvigprisen fra Hedmark trafikksikkerhetsutvalg
 • 1995 – Tildelt utmerkelsen «Årets navn» av månedsavisa Blikk – en uavhengig avis for homofile og lesbiske. Utmerkelsen er et bilde av kunstneren Kjell Erik Killi Olsen, spesielt laget for Rose
 • 1996 – Tildelt Jo Benkows toleransepris, utdelt av Stortingets presselosje (Portrettegning og kr 10 000)
 • 1996 – Pillarguri-prisen for medmenneskelig arbeid i bispedømmet
 • 1996 – Norsk Trafikkforbunds pris 1996 for medvirkning i trafikksikkerhetsarbeid
 • 1998 – Tildelt Primus Motorprisen av Manpower og NIPA
 • 1999 – Tildelt Norsk Kvinnelig Teologforenings ærespris
 • 2000 – Årets budeie. En pris som utdeles årlig av stiftelsen Årets budeie i Øyer i Gudbrandsdalen til en kvinne som har gjort seg bemerket med selvstendighet og dyktighet
 • 2004 – Tildelt Homofrydprisen fra Stjerneskudd – en uavhengig ungdomsgruppe for lesbiske, homofile, bifile og transepersoner t.o.m. fylte 30 år i Hedmark fylke
 • 2004 – Utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats for kirke og samfunn
 • 2004 – Tildelt Olav Selvaags Minnepris 2004 for sitt samfunnsengasjement og for sin evne til å stå oppreist i motvind
 • 2005 – Tildelt LOs likestillingspris
 • 2006 – Tildelt Trollkjerringprisen – utdelt av Tynset næringsforening
 • 2006 – Tildelt Homofrydprisen – utdelt i forbindelse med Skeive dager 2006

BØKER OM ROSEMARIE KÖHN:

 • Biografi av Gry Espedal: «Rose. En biografi om Rosemarie Köhn». Gyldendal 2007
 • Festskrift til Rosemarie Köhn: «Noen må gå foran». Leif Jørn Hvidsten, Arne bakke, Anne Dalen, Svanaug Lindman og Turid Karlsen Seim (red.) Pax Forlag A/S 2006
 • Artikler i boka «Hamar bispedømme i 150 år». Arne Bakken og Knut Andresen (red.). Hamar bispedømmeråd 2014