Skip to main content

Ideen bak statuen

Av Arve Juritzen

Sommeren 2020 begynte Susanne Sønderbo og jeg å leke med tanken om å reise en statue av biskop Rosemarie Köhn. Vi mente det var riktig å sikre Nordens første kvinnelige biskop og hennes helt spesielle innsats for folkekirken en plass i historien. Vi var også veldig overrasket over at det i det offentlige rom i Norge bare finnes ca. 80 statuer av kvinner*. Dette ville vi gjøre noe med.

Fra det første møtet var det innlysende at en statue av Rose måtte vise henne i bevegelse. Fremover, oppover motbakkene, alltid skuende mot håpet. Statuen måtte vise Rose som har forsert motbakken og nå ønsker alle hjertelig velkommen. Og hun måtte være ikledd sin vakre bispekåpe.
Ideen ble presentert for biskopen på Hamar, Solveig Fiske, ordfører på Hamar, Einar Busterud, domprost Kirsten Almås og leder av Hamar menighetsråd og Hamar kirkelige fellesråd Solveig Seem. En arbeidsgruppe ble nedsatt, og jakten på rett kunstner startet.

Da vi oppdaget billedhugger Merete Sejersted Bodtker, var vi ikke i tvil. Hennes mange portrettstatuer hadde kvalitetene vi så etter. Mennesker fanget i naturlige bevegelser fremover med tydelige utrykk og symbolverdi. Merete modellerer litt røft i leiren, og dette gjenspeiles i bronsestøpen. Det synes vi viser levd liv.

Merete tok raskt grunnideen videre til et konkret forslag: «Bronsestatuen monteres på en sokkel av iddefjordsgranitt. Sokkelen er gradhugget alle synlige sider. En ru overflate er lys og vil virke harmonisk i omgivelsene. Sokkelen utgjør totalt tre trinn – hvor det øverste trinnet er mer som et repos. Det skal understreke bevegelsen, ikke være overtydelig.»

Den første lille modellen i leire var bare ti centimer høy, men viste tydelig kunstnerens ide, og vi syntes vi allerede så Rose ta form.

Fortsatt gjenstår mye kreativt arbeide, men gipsmodellen gir inntrykk av grunnideen: Biskop Rose i bevegelse fremover med bispekåpene flagrende idet Rose legger motvinden bak seg.

Foto: John Andresen

Neste steg i prosessen var en modell utført i gips ca. 25 centimer høy. Nok en gang hadde kunstneren overbevist arbeidsgruppen, og i januar 2022 ble kontrakten inngått. Nå har Merete 16 måneder til å skape statuen.

Først sveises statuens skjelett i stål, oppå dette modellerers skulpturen i leire. Gipsmakeren lager så en gipsform som fraktes til bronsestøperiet. Der lages det så nye former for et nytt utstøp i voks. I dette materialet kan Merete finpusse detaljene før voksen smeltes og statuen støpes i bronse. Dette skjer i mange deler som så sveises sammen, pusses og poleres.

På vår Facebook side kan du følge prosessen og se bilder av hvordan statuen vokser frem og du kan være med å finansiere de forskjellige delene av statuen.
Bli med og sett Rose på sokkel.

*Kilde:» Fast Plass – Norske kvinner på sokkel», Press forlag, 2017.

Gipsmodellen gis liv i fotostudio til John Andresen.

Foto: Arve Juritzen