Skip to main content

Dette er Rose

Foto: ANB Arkivfoto

Heller ikke ved beslutningen om utnevnelsen av biskop Köhn ble alle virkninger forutsett. Når sant skal sies, tror jeg ikke at den viktigste virkningen av den nye biskopen på Hamar som ble utnevnt i 1993, skyldes at hun er en kvinne. Det skyldes at hun er Rose.

Gudmund Hernes statsråd i Kirke-, utdannings og forskningsdepartementet, 1990–1995.

Rose ble født en måned for tidlig den 20. oktober 1939. Hun ble døpt på sykehuset og fikk navnet etter sykepleieren som hjalp til med fødselen. Her er hun 8-9 måneder gammel.

Rosemarie Köhn ble født i Tyskland, 20. oktober i 1939. Moren, Eva, var norsk, faren, Karl Max Willy Köhn, var tysk. De to hadde møtt hverandre i Larvik der Eva jobbet i resepsjonen på Grand Hotel hvor Karl bodde når han var på reise og solgte optisk utstyr for et tysk firma. I mars 1939 giftet de seg i Mariakapellet i Nidarosdomen, og noen måneder senere flyttet de til Rathenow, litt vest for Berlin.

Rose var knapt tre år gammel da faren ble hentet til militærtjeneste. Året etter, i 1943, ble han tatt til fange og sendt til USA som krigsfange. Roses mor fikk ikke beskjed om dette før flere år senere. Krigsårene var vanskelige for Eva og Rose. Byen var under konstant bombeangrep og Rose har fortalt at hun måtte lete etter mat i søppelkasser. I 1946 flyktet de til Norge og bosatte seg i Gjerdrum, som ligger mellom Oslo og Gardermoen.

Karl Max Willy og Eva Mathilde Köhn på tur med Rosemarie i barnevognen.

I 1959 var Rose russ etter å ha tatt artium ved Oslo Katedralskole.

Prest – et yrke for kvinner?

Rose valgte en utradisjonell karriere. Hun ønsket å studere teologi, selv om kvinner ikke kunne bli prester. Hun avla teologisk embetseksamen ved Det teologiske fakultet i 1966. Da Ingrid Bjerkås ble ordinert til prest i 1961, åpnet muligheten seg for flere kvinnelige prester. 29 år gammel ble Rose ordinert av biskop Per Lønning i Gjerdrum kirke i august 1969, og fikk jobb som vikarprest i Borg bispedømme.

Første kvinnelige rektor

Senere begynte Rose ved Universitetet i Oslo som hjelpelærer i hebraisk. Hun ble der, som forsker og prestelærer i mange år, og i 1989 ble hun ansatt som rektor ved Det praktisk-teologiske seminar, en stilling hun hadde til hun ble utnevnt til biskop i 1993. Hun var den første kvinne som rektor ved Praktisk-teologisk seminar.

Rose vokste opp med sin mor og møtte sin far igjen først etter 20 års adskillelse. Bildet er tatt i Hamm i Tyskland i 1962.

En rose blant menn. 29. mars 1993 var Rose på sitt første bispemøte. Nordisk historie ble skrevet. Rose måtte bruke nakkestøtte etter en bilulykke.

Foto: Gunnar Lier, Scanpix

Første kvinnelige biskop

Da Hamar bispedømmeråd i november 1992 nominerte to kvinner til den ledige jobben som biskop, var det historisk. Både bispedømmerådet og Kirkerådet plasser Köhn på tredje plass, men kirkestatsråd Gudmund Hernes vill det annerledes: «En kirke som har sagt ja til å ha kvinnelige prester, har samtidig sagt ja til kvinnelige bisper». Og Hernes lanserte utnevnelsen slik:

«Rosemarie Köhn er den kvinne som i mange år har vært nevnt som bispekandidat. Hun representerer en relativt stor gruppe teologer som stiller seg spørrende til enkelte av de standpunkter mer konservative teologer representerer – konservative teologer som regjeringen også har sørget for er representert i bispekollegiet. Kort sagt: Tiden er moden. Anledningen er her. Beslutningen er fattet. Jeg vil i statsråd i morgen fremme en resolusjon der Rosemarie Köhn foreslås utnevnt til biskop i Hamar bispedømme.»

5. februar 1993 ble Köhn av Kongen i statsråd utnevnt til biskop i Hamar bispedømme. Den første kvinnelige biskop i Norge og Norden. Det var daværende preses, Andreas Aarflot, som foresto vigslingen i Hamar domkirke, 20. mai 1993 på Kristi himmelfartsdag. 1. august 1993 tiltrådte hun embetet, og ble hele Norges biskop frem til 1. november 2006. Rose var blitt 67 år, 13 år med strid og glede i full offentlighet hadde tatt på. Noen små drypp gjorde at helsen ikke lenger var på topp. Gjerningen var utført.

Rose ble hele Norges biskop og fikk en stor arena i tillegg til kirken. I 1996 var hun med i barneprogrammet «Teodors påske» på NRK.

Foto: NRK

Etter 13 år som biskop i Hamar bispedømme gikk Rose av i 2006 og Solveig Fiske tok over. Her er de sammen i 2018.

Foto: Liv Torhild Bråthen

Klokskap og mot

Roses kampsaker for en mer inkluderende folkekirke brakte henne mange venner og støttespillere, men også motstandere og fiender. Hun opplevde sterk kritikk, og til og med trusler, slik at hun i perioder måtte hun ha vakthold av politi rundt boligen. Men slikt stoppet ikke Roses vilje til forandring.

Biskop Rose hadde en egen utstråling. Hun var stillferdig i sin framtreden, men med varme og tilstedeværelse i møte med folk. Etter et møte med Rose kjente man seg sett. Rose viste mot og fasthet i vanskelige spørsmål. Folkelighet særpreget henne i alt hennes virke, sammen med raushet, klokskap og mot.

Slik vant biskopen plass i folks hjerter utover det ganske land. Hun var – og er – alles Rose. Etter en blodpropp i hjernen har Rose blitt dement og bor nå på Finsalsenteret sykehjem på Hamar. Hun er 82 år gammel.

Mer om Rosemarie Köhn på nettsiden til Hamar bispedømme.

Sykdom tok sakte over Roses liv og førte til en stille pensjonisttilværelse. Her i solveggen hjemme på Hamar i 2013 med sin elske følgesvenn Trixi.

Foto: Susanne Sønderbo