Skip to main content

Roses drøm om kirken

Foto: Arnfinn Johnsen

Jeg har en drøm.
Jeg har en drøm om kirken.

Jeg har en drøm om en kirke
en fri kirke
med åpne dører
under en åpen himmel
der fromheten ikke graderes
der ingen er redd for å bli utstøtt
en fri kirke uten diskriminering og undertrykkelse
en fri kirke der dogmer ikke brukes til å binde en fri kirke
uten fremmedhat eller angst for det ukjente.

Jeg har en drøm om en kirke
som ser naturen som hellig
og verner om jorden og alt det skapte
med moderlig kjærlighet.

Jeg har en drøm om en kirke
der mennesker samler seg rundt Jesus
der det er bruk for alles evner
der alle er med på å lage festen
når livet skal feires

Der den som kan preke får preke
uavhengig av kjønn eller hudfarge
der den som vasker golvet
har samme verd som en biskop.

Jeg har en drøm om en kirke
der det virkelig er sant
at det ikke gjøres forskjell på folk
på grunn av nasjonalitet,
kjønn, seksuell legning
eller posisjon i samfunnet.

Jeg har en drøm om en kirke
der tro og tvil er som lys og skygge
der noen flykter og blir borte
der det er rom for å komme tilbake
og mennesker blir født på ny.

Jeg har en drøm om en kirke
som har profetiens gave
som alltid taler de svakes sak
og sprenger undertrykkelsens lenker.

Jeg har en drøm om en kirke
en kjede av mennesker som hånd i hånd
binder kloden sammen fra pol til pol
som et livets og fredens symbol.